Riešenie interiérov

ZAMERANIE:
vychádzame z údajov dodaných klientom alebo si objekt zameriame sami

VYPRACOVANIE PROJEKTU obnáša:
dispozičné riešenie - návrh rozloženia komponentov
kladačský plán - rozvrhnutie kladenia dlažby, parkiet a obkladov
elektroinštalácia - rozmiestnenie vypínačov, zásuviek, elektrických žíl pre osvetlenie
murárske práce - vyznačenie montáže nových a demontáže starých priečok
pohľadové štúdie - vypracovanie pohľadovej štúdie umožní klientovi lepšie si predstaviť
konečnú podobu priestoru farebné riešenie - výber najvhodnejších farebných kombinácii pre daný priestor

REALIZÁCIA:
komplexná realizácia na kľúč, odborné poradenstvo, realizačný dozor