Profil našej spoločnosti

Spoločnosť DUA Interiéry vznikla na sklonku roku 1997.Nosným programom je vnútorný interiér pre všetky druhy prevádzkových zón, od počiatočnej idey až po odovzdanie do užívania klientovi.
Súčastná firma zamestnáva v projekčnej činnosti 3 projektantov na špeciálne projekcie a 8 vo výrobnej sfére.
Firma svoje služby a produkty ponúka len na slovenskom a čiastočne na českom trhu . Súvisí to s obchodnými sieťami, pre ktoré sa v súčastnej dobe pracuje ( sieť predajní v obchodných domoch )
Hlavným zameraním v prvých dvoch rokoch bola projekčná činnosť a koordinačný managering ( administratívne, nákupné, hotelové priestory ) - uvedená práca sa týka len rozsahu interiér.
Neskôr sa pridáva aj realizácia, čo súviselo s pribratím výroby - hlavne stolárskej, ktorá tvorí nadpolovičnú väčšinu v produkcii. Výroba sa člení na zabehnuté výrobné prvky, ktoré odoberajú klienti a individuálne výrobky , ktoré sa vyrábajú do konkrétnych obchodných prevádzok.
Uvítali by sme spoluprácu s firmami podobného druhu, ale hlavne  s firmami, pre ktoré by sme mohli ponúknuť návrhy na výrobu, alebo spracovať priestor a pripraviť projekciu. Spoluprácu s distributérmi a predajcami, pre ktorých je možné vyrábať nábytkové solitéri do interiéru s prihliadnutím na požiadavky dizajnu a kvalitné prevedenie.